مرکز گرافیک افق

عکاسی، طراحی گرافیک، بنر، کارت ویزیت، لوگو و ...

مرکز گرافیک افق

عکاسی، طراحی گرافیک، بنر، کارت ویزیت، لوگو و ...

$$ قیمت طـــراحی $$

1.       طراحی پوستر                                                      30.000 تومان

2.       طراحی کارت ویزیت (حرفه ای)                           30.000 تومان

3.       طراحی کارت ویزیت (ساده)                                 20.000 تومان

4.       طراحی لوگو (حرفه ای)                                      50.000 تومان

5.       طراحی لوگو (نیمه حرفه ای)                                35.000 تومان

6.       طراحی لوگو (ساده)                                             20.000 تومان

7.       طراحی کاتالوگ                                                  30.000 تومان 

در ضمــن قیمت طرح هــا بصــورت پیشنهــادی می باشــد .

** در ایام های خاص (( محرم ، صفر ، شهادت ها و جشن ها )) قیمت طراحی با تخفیف ویــژه خدمت شما دوستان عرضه میگردد **